پکیچ ورزشیت رو خودت انتخاب کن ! انتخاب با شماست !

محصولات چربی سوزی

ال کارنیتین مایع آلامو

۲۶,۲۰۰ تومان ۲۰,۹۶۰ تومان
-۲۰%جدید
راهنمای انتخاب پکیچ ورزشی 2
انتخاب گزینه ها
۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۴۷,۰۰۰ تومان
۱۸۰ عددی ۹۰ عددی
بستن

کافئین تائورین

۱۰۴,۰۰۰ تومان۱۹۷,۶۰۰ تومان
-۲۰%جدید
راهنمای انتخاب پکیچ ورزشی 3
انتخاب گزینه ها
۱۹۶,۵۰۰ تومان۳۵۳,۵۰۰ تومان
۴۰۰ عددی ۶۰۰ عددی ۸۰۰ عددی
بستن

آمینو کارنیتین

۱۵۷,۲۰۰ تومان۲۸۲,۸۰۰ تومان
-۲۰%جدید
راهنمای انتخاب پکیچ ورزشی 4
انتخاب گزینه ها
۱۸۹,۵۰۰ تومان۳۴۱,۰۰۰ تومان
۴۰۰ عددی ۶۰۰ عددی ۸۰۰ عددی
بستن

آمینو میلک

۱۵۱,۶۰۰ تومان۲۷۲,۸۰۰ تومان

از اضافه وزن خسته شدی ؟

fattttt

درباره محصولات چربی سوز بصورت خلاصه

 • ال کارنتین ( نوعی چربی سوز )
 • آمینو کارنتین ( عضله ساز و چربی سوز )
 • سی ال ای ( افزایش متابولیسم و سوخت و ساز )
 • بی سی ای ای ( عضله ساز و ریکاوری )
 • کافئین تائورین ( افزایش انرژی و تمرکز )
 • آمینو میلک ( افزایش حجم عضله )
 • مولتی ویتامین ( تامین ویتامین ها )

دنبال حجم عضلانی هستی ؟

sixpackbodyyyy

درباره محصولات  حجم عضلانی بصورت خلاصه

 • پروتئین وی ( عضله ساز و ریکاوری)
 • کراتین  ( افزایش قدرت و انرژی و حجم )
 • اچ ام بی ( سنتز عضله )
 • بی سی ای ای ( عضله ساز و ریکاوری )
 • مس ( افزایش وزن عضلانی )
 • آمینو پیلس ( منبع کامل پروتئین ها )
 • مولتی ویتامین ( تامین ویتامین ها )

محصولات افزایش وزن

-۲۰%جدید
راهنمای انتخاب پکیچ ورزشی 10
انتخاب گزینه ها
۲۴۰,۰۰۰ تومان۳۴۲,۰۰۰ تومان
۴۰۰ عددی ۶۰۰ عددی
بستن

ال گلوتامین

۱۹۲,۰۰۰ تومان۲۷۳,۶۰۰ تومان

مس ژن استار ۳۰۰۰ گرمی

۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲۴۰,۰۰۰ تومان

گینر ژن استار۳۰۰۰ گرمی

۲۷۶,۰۰۰ تومان ۲۲۰,۸۰۰ تومان

مس فارمامیکس ۶۸۰۰ گرمی

۶۳۱,۳۰۰ تومان ۵۰۵,۰۴۰ تومان

خیلی دوست داری وزن بگیری ؟

gain-weightttt

درباره محصولات افزایش وزن بصورت خلاصه

 • کراتین ( افزایش قدرت و انرژی و حجم )
 • گین ( افزایش وزن )
 • مس ( افزایش توده عضلانی )
 • گلوتامین ( ریکاوری – جلوگیری از تخریب )
 • مولتی ویتامین ( تامین ویتامین ها )

محصولات سیکس پک ( کات )

ال کارنیتین مایع آلامو

۲۶,۲۰۰ تومان ۲۰,۹۶۰ تومان
-۲۰%جدید
راهنمای انتخاب پکیچ ورزشی 10
انتخاب گزینه ها
۲۴۰,۰۰۰ تومان۳۴۲,۰۰۰ تومان
۴۰۰ عددی ۶۰۰ عددی
بستن

ال گلوتامین

۱۹۲,۰۰۰ تومان۲۷۳,۶۰۰ تومان
-۲۰%جدید
راهنمای انتخاب پکیچ ورزشی 2
انتخاب گزینه ها
۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۴۷,۰۰۰ تومان
۱۸۰ عددی ۹۰ عددی
بستن

کافئین تائورین

۱۰۴,۰۰۰ تومان۱۹۷,۶۰۰ تومان
-۲۰%جدید
راهنمای انتخاب پکیچ ورزشی 3
انتخاب گزینه ها
۱۹۶,۵۰۰ تومان۳۵۳,۵۰۰ تومان
۴۰۰ عددی ۶۰۰ عددی ۸۰۰ عددی
بستن

آمینو کارنیتین

۱۵۷,۲۰۰ تومان۲۸۲,۸۰۰ تومان

سیکس پک دوست داری داشته باشی ؟

hajmazlaniiii

درباره محصولات سیکس پک ( کات ) بصورت خلاصه

 • وی ایزوله یا ایزو وی ( حجم عضله )
 • وی ( حجم عضلاتی )
 • گلوتامین ( ریکاوری )
 • بی سی ای ای ( ساخت عضله و جلوگیری از تخریب )
 • سی ال ای ( افزایش متابولیسم )
 • ال کارنتین ( چربی سوزی )
 • کافئین تائورین ( افزایش انرژی و تمرکز )
 • زینک پلاس ( تامین ویتامین ها و مینرال ها )
 • آمینو آرژنین ( افزایش حجم عضله )
 • آمینو وی ( افزایش حجم عضله )
 • آمینو کارنتین ( حجم عضله و چربی سوزی )

محصولات تامین انرژی

ال کارنیتین مایع آلامو

۲۶,۲۰۰ تومان ۲۰,۹۶۰ تومان
-۲۰%جدید
راهنمای انتخاب پکیچ ورزشی 2
انتخاب گزینه ها
۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۴۷,۰۰۰ تومان
۱۸۰ عددی ۹۰ عددی
بستن

کافئین تائورین

۱۰۴,۰۰۰ تومان۱۹۷,۶۰۰ تومان

کربو ژن استار ۴۰۰ گرمی

۳۰,۴۰۰ تومان ۲۴,۳۲۰ تومان
-۲۰%
راهنمای انتخاب پکیچ ورزشی 25
انتخاب گزینه ها
۶۰,۵۰۰ تومان۱۷۵,۹۰۰ تومان
۱۰۰۰ ۵۰۰
۱۰۰ عددی ۶۰عددی
بستن

ال کارنیتین ژن استار

۴۸,۴۰۰ تومان۱۴۰,۷۲۰ تومان

انرژی نداری تمرین کنی ؟

energybodyyy

درباره محصولات افزایش انرژی بصورت خلاصه

 • کافئین تائورین ( افزایش انرزی و تمرکز )
 • ال کارنتین ( چربی سوز و افزایش انرژی )
 • کراتین ( افزایش قدرت و انرژی )
 • آرژنین ( افزایش قدرت و پمپاژ خون )
 • کربو ( افزایش انرژی )

هنوز نمی تونی پکیچ ورزشی خودت رو انتخاب کنی یا شک داری یا دو دل هستی ؟

با مشاور ورزشی و فیزیولوژیست ورزشی مشاوره کن و درست انتخاب کن و درست استفاده کن !

تماس بگیر یا با مشاوره آنلاین گوشه سایت ( دایره آبی ) صحبت کن
۴۴۲۹۲۴۵۳ – ۰۲۱

راهنمای انتخاب پکیچ ورزشی 31