در راهنمای انتخاب پکیچ ورزشی، پکیچ ورزشیت رو خودت انتخاب کن ! انتخاب با شماست !

از اضافه وزن خسته شدی ؟

fattttt

سیکس پک دوست داری داشته باشی ؟

hajmazlaniiii

خیلی دوست داری وزن بگیری ؟

gain-weightttt

دنبال حجم عضلانی هستی ؟

sixpackbodyyyy

موقع تمرین انرژی نداری تمرین کنی ؟

energybodyyy

محصولات چربی سوزی

ال کارنیتین مایع آلامو

۳۰,۴۰۰ تومان ۲۵,۸۴۰ تومان
-۱۵%جدید
کافئین تائورین آلامو
انتخاب گزینه‌ها
۱۴۵,۹۸۸ تومان۲۶۵,۲۰۰ تومان
۱۸۰ عددی ۹۰ عددی
بستن

کافئین تائورین آلامو

۱۴۵,۹۸۸ تومان۲۶۵,۲۰۰ تومان
-۱۵%جدید
آمینو کارنیتین آلامو
انتخاب گزینه‌ها
۲۳۰,۵۲۰ تومان۴۱۴,۷۱۵ تومان
۴۰۰ عددی ۶۰۰ عددی ۸۰۰ عددی
بستن

آمینو کارنیتین آلامو

۲۳۰,۵۲۰ تومان۴۱۴,۷۱۵ تومان
-۱۵%جدید
آمینو میلک آلامو
انتخاب گزینه‌ها
۲۲۲,۲۷۵ تومان۴۰۰,۰۴۴ تومان
۴۰۰ عددی ۶۰۰ عددی ۸۰۰ عددی
بستن

آمینو میلک آلامو

۲۲۲,۲۷۵ تومان۴۰۰,۰۴۴ تومان

از اضافه وزن خسته شدی ؟

fattttt

راهنمای انتخاب پکیچ ورزشی چربی سوز بصورت خلاصه :

 • ال کارنتین ( نوعی چربی سوز )
 • آمینو کارنتین ( عضله ساز و چربی سوز )
 • سی ال ای ( افزایش متابولیسم و سوخت و ساز )
 • بی سی ای ای ( عضله ساز و ریکاوری )
 • کافئین تائورین ( افزایش انرژی و تمرکز )
 • آمینو میلک ( افزایش حجم عضله )
 • مولتی ویتامین ( تامین ویتامین ها )

محصولات حجم عضلانی

-۱۵%جدید
آمینو پیلس آلامو
انتخاب گزینه‌ها
۲۲۴,۱۴۵ تومان۴۰۳,۶۲۳ تومان
۴۰۰ عددی ۶۰۰ عددی ۸۰۰ عددی
بستن

آمینو پیلس آلامو

۲۲۴,۱۴۵ تومان۴۰۳,۶۲۳ تومان

اچ ام بی ژن استار

۳۱۲,۰۰۰ تومان ۲۶۵,۲۰۰ تومان

بی سی ای ای ژن استار

۳۰۵,۰۰۰ تومان ۲۵۹,۲۵۰ تومان

مس ژن استار ۳۰۰۰ گرمی

۴۷۶,۴۰۰ تومان ۴۲۸,۷۶۰ تومان

دنبال حجم عضلانی هستی ؟

sixpackbodyyyy

راهنمای انتخاب پکیچ ورزشی حجم عضلانی بصورت خلاصه :

 • پروتئین وی ( عضله ساز و ریکاوری)
 • کراتین  ( افزایش قدرت و انرژی و حجم )
 • اچ ام بی ( سنتز عضله )
 • بی سی ای ای ( عضله ساز و ریکاوری )
 • مس ( افزایش وزن عضلانی )
 • آمینو پیلس ( منبع کامل پروتئین ها )
 • مولتی ویتامین ( تامین ویتامین ها )

محصولات افزایش وزن

-۱۵%جدید
ال گلوتامین آلامو
انتخاب گزینه‌ها
۲۸۶,۴۵۰ تومان۴۰۸,۱۷۰ تومان
۴۰۰ عددی ۶۰۰ عددی
بستن

ال گلوتامین آلامو

۲۸۶,۴۵۰ تومان۴۰۸,۱۷۰ تومان

مس ژن استار ۳۰۰۰ گرمی

۴۷۶,۴۰۰ تومان ۴۲۸,۷۶۰ تومان

گینر ژن استار۳۰۰۰ گرمی

۴۳۸,۹۰۰ تومان ۳۹۵,۰۱۰ تومان

مس فارمامیکس ۶۸۰۰ گرمی

۱,۰۰۲,۵۰۰ تومان ۸۵۲,۱۲۵ تومان

خیلی دوست داری وزن بگیری ؟

gain-weightttt

راهنمای انتخاب پکیچ ورزشی افزایش وزن بصورت خلاصه :

 • کراتین ( افزایش قدرت و انرژی و حجم )
 • گین ( افزایش وزن )
 • مس ( افزایش توده عضلانی )
 • گلوتامین ( ریکاوری – جلوگیری از تخریب )
 • مولتی ویتامین ( تامین ویتامین ها )

محصولات سیکس پک ( کات )

ال کارنیتین مایع آلامو

۳۰,۴۰۰ تومان ۲۵,۸۴۰ تومان
-۱۵%جدید
ال گلوتامین آلامو
انتخاب گزینه‌ها
۲۸۶,۴۵۰ تومان۴۰۸,۱۷۰ تومان
۴۰۰ عددی ۶۰۰ عددی
بستن

ال گلوتامین آلامو

۲۸۶,۴۵۰ تومان۴۰۸,۱۷۰ تومان
-۱۵%جدید
کافئین تائورین آلامو
انتخاب گزینه‌ها
۱۴۵,۹۸۸ تومان۲۶۵,۲۰۰ تومان
۱۸۰ عددی ۹۰ عددی
بستن

کافئین تائورین آلامو

۱۴۵,۹۸۸ تومان۲۶۵,۲۰۰ تومان
-۱۵%جدید
آمینو کارنیتین آلامو
انتخاب گزینه‌ها
۲۳۰,۵۲۰ تومان۴۱۴,۷۱۵ تومان
۴۰۰ عددی ۶۰۰ عددی ۸۰۰ عددی
بستن

آمینو کارنیتین آلامو

۲۳۰,۵۲۰ تومان۴۱۴,۷۱۵ تومان

سیکس پک دوست داری داشته باشی ؟

hajmazlaniiii

راهنمای انتخاب پکیچ ورزشی سیکس پک ( کات ) بصورت خلاصه :

 • وی ایزوله یا ایزو وی ( حجم عضله )
 • وی ( حجم عضلاتی )
 • گلوتامین ( ریکاوری )
 • بی سی ای ای ( ساخت عضله و جلوگیری از تخریب )
 • سی ال ای ( افزایش متابولیسم )
 • ال کارنتین ( چربی سوزی )
 • کافئین تائورین ( افزایش انرژی و تمرکز )
 • زینک پلاس ( تامین ویتامین ها و مینرال ها )
 • آمینو آرژنین ( افزایش حجم عضله )
 • آمینو وی ( افزایش حجم عضله )
 • آمینو کارنتین ( حجم عضله و چربی سوزی )

محصولات تامین انرژی

ال کارنیتین مایع آلامو

۳۰,۴۰۰ تومان ۲۵,۸۴۰ تومان
-۱۵%جدید
کافئین تائورین آلامو
انتخاب گزینه‌ها
۱۴۵,۹۸۸ تومان۲۶۵,۲۰۰ تومان
۱۸۰ عددی ۹۰ عددی
بستن

کافئین تائورین آلامو

۱۴۵,۹۸۸ تومان۲۶۵,۲۰۰ تومان

کربو ژن استار ۴۰۰ گرمی

۴۶,۴۰۰ تومان ۳۹,۴۴۰ تومان
-۱۵%
راهنمای انتخاب پکیچ ورزشی 8
انتخاب گزینه‌ها
۷۳,۹۵۰ تومان۲۱۹,۶۴۰ تومان
۱۰۰۰ ۵۰۰
۱۰۰ عددی ۶۰عددی
بستن

ال کارنیتین ژن استار

۷۳,۹۵۰ تومان۲۱۹,۶۴۰ تومان

انرژی نداری تمرین کنی ؟

energybodyyy

راهنمای انتخاب پکیچ ورزشی افزایش انرژی بصورت خلاصه :

 • کافئین تائورین ( افزایش انرزی و تمرکز )
 • ال کارنتین ( چربی سوز و افزایش انرژی )
 • کراتین ( افزایش قدرت و انرژی )
 • آرژنین ( افزایش قدرت و پمپاژ خون )
 • کربو ( افزایش انرژی )

هنوز نمی تونی پکیچ ورزشی خودت رو انتخاب کنی یا شک داری یا دو دل هستی ؟

با مشاور ورزشی و فیزیولوژیست ورزشی مشاوره کن و درست انتخاب کن و درست استفاده کن !

راهنمای انتخاب پکیچ ورزشی 9