فروشگاه اینترنتی پروژن

درباره پروژن

بزرگترین لذت ما زمانی است که ورزشکاران به عنوان یک مکمل با کیفیت و اقتصادی، واقعا روی فروشگاه اینترنتی پروژن حساب باز میکنند. وقتی حس میکنیم مشتری ما از کیفیت مکمل هایمان راضی است پر از شوق میشویم. موقعی هم که بار اقتصادی خرید مکمل را برایشان کمتر میکنیم سرشاریم از ذوق.

اما بیشتر از همه این ها موضوعی برای ما لذت دارد که شاید خود ورزشکار متوجه آن نباشد و ما مشغول رصد آن هستیم. چه چیزی را رصد میکنیم؟

سلامتی و سرحال بودن ورزشکاران را بعد از مصرف مکمل های ما. کم کم خودمان هم به این باور رسیدیم و اکنون دیگر این باور در ما ریشه دوانده که

ما نه تنها مکمل ورزشی، بلکه مکمل سلامتی تولید میکنیم.

قلبمان پر از ذوق و شوق میشود وقتی رشد و خوشحالی فرزندان این سرزمین را میبینیم.

برندهای جهانی ما :

صاحب امتیاز : خانم سحر مخزن
فروش انواع محصولات مکمل ورزشی ،تولیدی شرکت ستارگان نیک

مسئول فنی داروخانه : دکتر سید محمد موسوی
شماره پروانه : ۱۴۴/۳۹۸۱/۱/۲۵۶۹۸۲
تاریخ صدور : ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

مجوز داروخانه

درباره پروژن 5

همکاران ویژه فروشگاه اینترنتی پروژن

خانم شخم کار

طراحی گرافیک
کارشناس گرافیک با بیش از ۷ سال سابقه طراحی و طراح بسته بندی های محصولات ستارگان نیک

خانم ابراهیمی

فروش اینترنتی
کارشناس فروش اینترنتی با بیش از ۶ سال سابقه فعالیت

رضا خواجویی نژاد

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی
کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دارای مقام های قهرمانی در عرصه ورزشی

مصطفی مقیمی

وب سایت و مارکتینگ
کارشناس دیجیتال مارکتینگ از شرکت گوگل با ۱۶ سال سابقه فعالیت حرفه ای